Wierzchołek zikkuratu
Szukaj na stronie...

mapa strony

tutaj jesteż: Strona Główna >> Prawo

Prawo


Tablica, na której król z IIIdynastii z Ur-Namma - zapisał prawa obowiązujące w jego państwie, zwana kodeksem Ur-Nammy
Ryc. 1/ Najstarszy zbiór praw na ziemi z ok. 2100 p.n.e., nazywany Kodeksem króla Ur-Nammy

Wysoki stopień cywilizacji Sumerów i system organizacji społeczno-polityczny wymagały ścisłego unormowania we wszystkich dziedzinach życia, a także przestrzegania ustalonych praw przez wszystkich obywateli. Powszechnie uważa się, że pierwszym zbiorem praw jest kodeks babilońskiego władcy Hammurabiego z XVIII wieku p.n.e., jednak faktem jest, że znane są zbiory praw z wcześniejszych okresów, a najstarszym jest kodeks króla Ur-Nammy (Ryc.1), który wyprzedza o około 350 lat ten z Babilonu. Ur-Namma, który "sprawiedliwość w kraju wprowadził, nieład i niesprawiedliwość wyplenił, który troszczył się o to by sierota nie stała się łupem człowieka możnego". Tak pisze władca w prologu, do swojego kodeksu. Możliwych do odczytania w całożci jest tylko 5 artykułów.

Źródłem dokumentacji sądowej jest archiwum w Lagaszu. Archiwariusze sumeryjscy mieli piękne i długotrwałe tradycje, gdyż protokoły i dokumenty były porządkowane, segregowane i składowane nie byle jak, ale systematycznie i zgodnie z ustalonymi obyczajami. Odnaleziono nie tylko pojedyncze dokumenty, ale i całe kartoteki, na których spisywano i do których dołączano według dat i protokołów sędziowskich przechowywane protokoły. Z odczytanych protokołów sądowych wiadomo, że przedmiotem rozpraw były zarówno sprawy cywilne jak i kryminalne. Każdy kto choć przelotnie zetknął się z prawem Hammurabiego, po przeczytaniu zachowanych artykułów kodeksu, zauważy bardzo ważną różnicę między nim a kodeksem Urnammu. Otóż Sumerowie nie znali i nie stosowali prawa odwetu: „oko za oko, ząb za ząb”. W tamtych odległych czasach obowiązywała starsza, ale też i bliższa współczesnemu poczuciu sprawiedliwożci zasada innych form zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę.

Skrzydlaty dysk - symbol bogów sumeryjskich

data utworzenia: 30.06.2014
ostatnia aktualizacja treżci: 30.06.2014

źródła:
Zapomniany Świat Sumerów - Marian Bielicki


kontakt
statystyka wejść