Wierzchołek zikkuratu
Szukaj na stronie...

mapa strony

tutaj jesteś: Strona Główna >> Piśmiennictwo >> Sumeryjska lista królów

Sumeryjska lista królów


Sumeryjska lista królów (Ryc.1) był to utwór szeroko rozpowszechniony, znany z wielu, różniących się między sobą kopii. Powstanie oryginalnego tekstu dokumentu datuje się na okres między panowaniem Szulgiego z III dynastii z Ur, a Iszbi-erry z I (już nie sumeryjskiej) dynasti z Isin (początek II tys. p.n.e.). Znajdowano je na terenie całej Mezopotamii oraz w Elamie. Dokument ten trudno jest zakwalifikować do konkretnego gatunku piśmiennictwa.

Skrzydlaty dysk - symbol bogów sumeryjskich

Założeniem autora było to, że władza, jako godność królewska, po zstąpieniu z nieba rezydowała w kolejnych miastach. Wyliczanie dynastii pokazuje, że tylko jeden ośrodek władzy w danym okresie był siedzibą króla i centrum, sprawującym władzę nad całym Szumerem. Było to zgodne z prawdą jeśli chodzi o okres akadyjski i nowosumeryjski, ale już nie, jeśli chodzi o okres wczesnodynastyczny.

Utwór zaczynał się od dynastii z Kiszu, która jako pierwsza panowała po potopie. W niektórych wersjach na początku znajdował się fragment, wspominający królów przedpotopowych. Ta część jest późniejszym dodatkiem i nie wchodziła w skład pierwotnej wersji. Kolejne fragmenty utworu mające podobną, powtarzającą się monotonnie strukturę wymieniają ośrodek, imiona władców (przy niektórych podane są krótkie dodatkowe informacje na ich temat), okres panowania, który niekiedy wynosił dziesiątki tysięcy lat, liczbę królów i sumę lat ich panowania. Po pokonaniu danego miasta władza królewska przenosiła się do następnego zwycięskiego państwa-miasta.

Sumeryjska lista królów  - widok z czterech stron
Ryc.1/ Sumeryjska lista królów - jest kontrowersyjna jako źródło historyczne

Sumeryjska lista królów jest bardzo kontrowersyjna jeśli idzie o wartość historyczną. Nie da się według niej zrekonstruować chronologii władców sumeryjskich przede wszystkim ze względu na zbyt duże rozbieżności między poszczególnymi egzemplarzami. Dodatkowo na liście brakuje państw-miast, w których znaleziono inskrypcje królewskie (np. Lagasz); występują po sobie dynastie, o których wiadomo, że były sobie współczesne. Tylko kilka imion wczesnodynastycznych władców występuje w innych źródłach, z drugiej zaś strony, wielu monarchów, nawet tych znanych z własnych inskrypcji i panujących w miastach zawartych w utworze, nie zostało uwzględnionych.

Na pewno też nie chodzi o to, że na liście nie umieszczani byli wszyscy władcy, a tylko wielcy królowie lugal, którzy byli wybierani do tej roli przez związek państw-miast, ponieważ brakuje tam imion, które zostały historycznie potwierdzone i wedle tego co o nich wiadomo zasługiwaliby na to. Niektórzy badacze twierdzą, że Sumeryjska lista królów była tekstem propagandowym i ideologicznym, służącym legitymizacji władzy I dynastii z Isin, jednak żaden władca nigdy nie odwoływał się do tego dokumentu, aby uprawomocnić swoje rządy.

Ze względu na rozpowszechnienie jest bardzo prawdopodobne, że było to cenione dzieło naukowe, w tym znaczeniu, że służyło w szkołach do nauki pisania. Utwór był przydatny do tego celu ze względu na dużą liczbę imion i powtarzanych fraz. Dokument miał jeszcze tę dodatkową zaletę, ze mógł służyć indoktrynacji skrybów i nauczać przyjętej wersji państwowej historii.

Skrzydlaty dysk - symbol bogów sumeryjskich

data utworzenia: 02.04.2015
ostatnia aktualizacja treści: 02.04.2015

źródła:
Północna Babilonia w okresie wczesnodynastycznym – Dorota Ławecka


kontakt
statystyka wejść