Wierzchołek zikkuratu
Szukaj na stronie...

mapa strony

tutaj jesteś: Strona Główna >> Historia >> Królowie >> Ur-Ningirsu

Ur-Ningirsu


Ur-Ningirsu był sumeryjskim władcą państwa-miasta Lagasz, gdzie panował przez siedem lat - około 2120–2113 p.n.e. Był synem i następcą Gudei, jednej z najbardziej znanych i niesamowitych postaci starożytnego Sumeru.

Skrzydlaty dysk - symbol bogów sumeryjskich

W określeniach rocznych Ur-Ningirsu uwagę zwraca zapis z drugiego roku jego panowania, który brzmi: „Rok, po roku, w którym Ur-Ningirsu objął rządy”. Chociaż zapis informujący o roku, następującym po ważnych wydarzeniach, który w sumeryjskich określeniach rocznych nie był rzadkością, sugeruje, że nie zdarzyło się w nim nic godnego uwagi. Brak osiągnięć Ur-Ningirsu być może wynikał z tego, że był niedoświadczony i młody – wstąpił na tron w wieku 21 lat.

Popiersie Ur-Ningirsu - władcy państwa miasta Lagasz - ok. 2120 - 2113 p.n.e.
Ryc. 1/ Popiersie Ur-Ningirsu - władcy państwa miasta Lagasz - ok. 2120 - 2113 p.n.e.

Następną rzeczą, która zwraca uwagę jest przewaga wydarzeń religijnych. Chociaż odniesienia do wydarzeń religijnych były częste w określeniach rocznych, to w przypadku Ur-Ningiru w zasadzie nie ma żadnych innych. Brak w nich zapisu o wydarzeniach politycznych czy militarnych, mimo że jego posąg ukazuje pokornych emisariuszy u stóp, oferujących mu hołd (Ryc.2). Nie ma zapisów, że był zamieszany w wojny, które zakończyły się podbojem jakiegoś zewnętrznego kraju lub wojny domowe przeciwko innym sumeryjskim miastom-państwom. Chociaż nazwy lat wskazują, że Ur-Ningirsu był głęboko religijny jak jego ojciec, wydaje się prawdopodobne, że Ur-Ningirsu dodałby inne niereligijne zapisy, które dotyczyłyby wojny, polityki i prawa, gdyby żył dłużej. Nie ma też wzmianki na temat projektów budowlanych, takich jak budowa świątyni lub murów miejskich.

Z tego wynika trzecia rzecz: określenia roczne Ur-Ningirsu są bardzo krótką listą. Rządził tylko siedem lat i umarł młodo.

Zastanawiający jest opis przy ostatnim roku - "Rok, w którym miasto Uruk zostało zniszczone" - przez Gutejów. Niektórzy uczeni sądzą, że miało to miejsce podczas panowania Gudei, a nie Ur-Ningirsu. W obu przypadkach jest to znaczące wydarzenie. Uruk był miastem Utu-hengala. Jego siedmioletnie panowanie było mniej więcej równoczesne z tym z Ur-Ningirsu. Wraz z jego młodym wojskowym gubernatorem, Ur-Nammą, Utu-hengal odniósł wielkie zwycięstwo nad Gutejami. To był początek sumeryjskiej niepodległości po dwóch wiekach obcej dominacji. Ur-Namma walczył z nimi ponownie po tym, jak został królem Ur. Jedno z określeń rocznych Ur-Nammy brzmiało: "Rok, w którym Gutium zostało zniszczone".

Jeśli Uruk został zniszczony podczas panowania Gudei lub Ur-Ningirsu, oznacza to, że miasto Utu-hengala zostało zniszczone tuż przed lub po jego zwycięstwie nad Gutejami. Rodzi to kilka interesujących pytań. Jeśli miasto Utu-hengala zostało wcześniej zniszczone, jak zdołał pokonać Gutium, jeśli nie miał bazy? Jeśli jego miasto zostało zniszczone po zwycięstwie i po jego śmierci, to dlaczego Ur-Namma musiał z nimi znowu walczyć? Jeśli tak, oznaczałoby to, że Uruk został zniszczony podczas panowania Ur-Nammy, a nie podczas panowania Gudei czy Ur-Ningirsu.

Ur-Namma i Ur-Ningirsu byli mniej więcej w tym samym wieku. Dorastając, byli młodymi wysoko urodzonymi ludźmi z sąsiednich miast-państw (choć Ur-Namma był niższej rangi). Żyli tylko 60 kilometrów od siebie, więc rozsądnie jest założyć, że się znali. Mogli nawet być przyjaciółmi.

Lagasz zawsze był jednym z najważniejszych sumeryjskich miast-państw. Dowody zdają się sugerować, że dominował podczas panowania Gudei, gdy Sumerowie zaczęli wyswobadzać się z obcej dominacji. Sam Gudea był bardzo sprytnym i odnoszącym sukcesy królem, a Ur-Ningirsu przez całe swoje życie był wychowywany na następcę tronu. Był przygotowany oraz miał potencjał do tego, aby zostać jednym z największych królów w sumeryjskiej historii, ale jednak jego życie zostało tragicznie przerwane.

Posąg Ur-Ningirsu ukazuje pokornych emisariuszy u stóp, oferujących mu hołd
Ryc. 2/ Posąg Ur-Ningirsu ukazuje pokornych emisariuszy u stóp, oferujących mu hołd.

Nie wiadomo jak umarł. Wypadek wydaje się prawdopodobnym wytłumaczeniem śmierci takiego młodego człowieka, chociaż wczesna śmierć z powodu choroby zawsze była możliwa w starożytnym świecie. Inną możliwością jest to, że zginął w bitwie, w jednej z wielu niezarejestrowanych wojen w regionie, próbując zbudować swoją pozycję silnego i skutecznego króla. Chociaż Ur-Ningirsu wydaje się być pacyfistą jak jego ojciec, nawet Gudea stoczył przynajmniej jedną bitwę, "rok, w którym miasto Anszan zostało uderzone bronią".

Pozostaje jeszcze jedna możliwość: zamach stanu. Na początku wydaje się to mało prawdopodobne. Zamach stanu przeciwko synowi Gudei? W ciągu siedmiu lat od jego śmierci w Lagasz rządziło pięciu władców. Sugerowałoby to szaloną walkę o władzę ze strony licznych pretendentów do tronu, pewną oznakę przewrotu politycznego, a może nawet krwawą wojnę domową. Jednak nie można z całą pewnością stwierdzić, czy było to wynikiem zamachu stanu.

Ur-Namma, król Ur, wkrótce stał się królem wszystkich Sumerów, w tym Lagasz. Ur-Namma został w ten sposób władcą odradzającego się państwa sumeryjskiego, zamiast Ur-Ningirsu.

Biorąc pod uwagę kaprysy starożytnej przeszłości, prawda dlaczego Ur-Ningirsu zmarł tak młodo może nigdy nie zostać odkryta. Ur-Ningirsu w chwili śmierci miał 28 lat.

Określenia roczne


  1. Rok, w którym Ur-Ningirsu objął rządy
  2. Rok, po roku, w którym Ur-Ningirsu objął rządy
  3. Rok, w którym kapłan Šita-abba> został wybrany zgodnie ze wskazaniem zodiaku
  4. Rok, w którym kapłan Baby Lumah został wybrany zgodnie ze wskazaniem zodiaku
  5. Rok, w którym wysoki kapłan Iszkura został wybrany zgodnie ze wskazaniem zodiaku
  6. Rok, w którym ten, który nosi tron boga Ningirsu został wybrany
  7. Rok, w którym miasto Uruk zostało zniszczone

Galeria zdjęć


Twarz Ur-Ningirsu Profil Ur-Ningirsu Posąg Ur-Ningirsu
Skrzydlaty dysk - symbol bogów sumeryjskich

data utworzenia: 05.09.2018
data ostatniej aktualizajci treści: 05.09.2018

źródła:
Sumerian Shakespeare


kontakt
statystyka wejść