Wierzchołek zikkuratu
Szukaj na stronie...

mapa strony

tutaj jesteś: Strona Główna >> Piśmiennictwo >> Potop

Potop


Asyryjski król Aszurbanipal chwalił się, że rozumie zagadkowe słowa ryte w kamieniu w czasach przed potopem. Natrafiając na takie wzmianki uczeni zastanawiali się czy biblijna opowieść o potopie jest mitem, czy relacją z autentycznych wydarzeń, pamiętanych nie tylko przez Hebrajczyków. Sama inskrypcja króla nie tylko potwierdza, że potop zdarzył się naprawdę, ale również to, że bóg uczył go odczytywać przedpotopowe inskrypcje. Świadczyło to jednoznacznie, że już przed potopem byli skrybowie oraz język i pismo - że w tamtych odległych czasach istniała kultura.

Skrzydlaty dysk - symbol bogów sumeryjskich
Tabliczka, na której zapisano opowieść o wielkim potopie
Ryc. 1/ Fragmenty tabliczki, na której zapisano pismem klinowym opowieść o potopie. Zachowała się zaledwie trzecia, środkowa część pierwotnego tekstu.

Decyzją najwyższego z bogów Enlila ludzkość miała zostać zgładzona poprzez potop. Enki i Ninhursag, bogowie, którzy stworzyli człowieka, zastanawiali się czy ich dzieło miało całkowicie przepaść? Działający na własną rękę Enki, dostrzegł w królu Ziusiudrze szansę na ocalenie nasienia ludzkości. Ostrzegł go przed zbliżającą się katastrofą i poinstruował aby zbudował statek oraz zabrał na niego nasienie wszystkiego co żyło.

Potop nadszedł, tak jak się tego spodziewano. Trwał siedem dni i nocy, aż wyszło słońce, a król na ofiarę dziękczynną bogowi Utu zabił liczne woły oraz padł na twarz przed Enlilem oraz Anem. Bogowie zrozumieli, że są bardzo związani z rodzajem ludzkim i potraktowali Ziusiudrę miłościwie, obdarzając go wiecznym, życiem i osiedlając w kraju Dilmun, w miejscu skąd wschodzi słońce.

Teks mitu znajduje się na czterech fragmentach jednej tabliczki mocno uszkodzonych (Ryc.1), stąd luki w tłumaczeniu i trudności interpretacyjne. Zachowała się zaledwie trzecia, środkowa część pierwotnego tekstu. Mit o potopie znacznie bardziej rozbudowany jest w "Eposie o Gilgameszu". Wersja ta pozwala domyśleć się brakujących partii treści. Istnieje również semicka wersja wydarzeń w micie o Atrahasisie. W wersji szumerskiej główny bohater nosi imię Ziusiudra, w wersjach semickich, czyli w Eposie o Gilgameszu oraz w micie o Atrahasisie Utnapiszti(m), a w wersji hebrajskiej Noah lub Noe.

Skrzydlaty dysk - symbol bogów sumeryjskich

data utworzenia: 22.10.2010
ostatnia aktualizacja treści: 06.01.2015

źródła:
Schody do Nieba - Zecharia Sitchin
Mity sumeryjskie - Krysytna Szarzyńska


kontakt
statystyka wejść